Ansættelsesudvalg

Når der oprettes en ledig stilling, skal der altid nedsættes et ansættelsesudvalg, se nedenfor. 

Lederen har ansættelseskompetencen, mens ansættelsesudvalget er rådgivende.


Ansættelsesudvalgenes sammensætning er udtryk for minimumsregler, men lederen kan på baggrund af en konkret vurdering udvide ansættelsesudvalget med andre relevante deltagere i forhold til de enkelte stillinger.

 

Kommunaldirektør:

 Ansættelseskompetence  Ansættelsesudvalgets sammensætning
 Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalg og ansættelsesudvalg

Økonomiudvalg (borgmester formand)

2 fra Direktionen

2 medarbejderrepræsentanter udpeget af Hoved MED

 

 Direktion (øvrige):

Ansættelseskompetence 
Ansættelsesudvalgets sammensætning
 
Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalg og ansættelsesudvalg

Økonomiudvalg (borgmester formand)

Kommunaldirektør

1 fra Direktionen

2 medarbejderrepræsentanter udpeget af Hoved MED

   

Fag-/stabschef:

 Ansættelseskompetence
 Ansættelsesudvalgets sammensætning
 

Direktør

Fagudvalg og Økonomiudvalg orienteres (også ved ophør)

 

Direktør (formand)

1 ledelsesrepræsentant fra forvaltningsområde

2 medarbejderrepræsentanter fra forvaltningsområde (som udgangspunkt tillidsvalgte)

Der kan aftales politisk repræsentation i enkeltstående tilfælde

  

Øvrige ledere:

 Ansættelseskompetence
 Ansættelsesudvalgets sammensætning
 

Nærmeste overordnede

Fagudvalget orienteres

 

Nærmeste overordnede (formand)

2 medarbejderrepræsentanter fra pågældende afdeling/enhed (som udgangspunkt tillidsvalgte)

Såfremt den decentrale enhed har en forældre-/skolebestyrelse, deltager også en repræsentant(er) herfra

 

Medarbejdere:

 Ansættelseskompetence
 Ansættelsesudvalgets sammensætning
 Nærmeste overordnede
 

Nærmeste overordnede (formand)

1 medarbejderrepræsentant fra pågældende afdeling/gruppe eller team (som udgangspunkt tillidsvalgt)

Såfremt den decentrale enhed har en forældre-/skolebestyrelse, deltager også en repræsentant(er) herfra

 

 

Med baggrund i ovenstående anbefalinger skal ansættelsesudvalgenes medlemmer inddrages i forbindelse med udarbejdelse af stillingsopslaget og evt. stillingsprofilen.

 

 

Tilbage til oversigten ->

Opdateret 11. november 2021