Oprettelse af ny medarbejder

For at en ny medarbejder kan oprettes i systemet, har HR brug for følgende:

 • Udfyldt tilgang underskrevet af leder og medarbejder (Netblanket PL060_000)
 • Stillingsopslag
 • Ansøgning
 • CV
 • Eksamensbevis og/eller autorisation for uddannelse
 • Dokumentation for tidligere ansættelse
 • Evt. børneattest/straffeattest
 • Lønaftale
 • Øvrige relevante bilag

Medarbejderen kan først oprettes, når HR har alle ovenstående dokumenter/oplysninger.
Herefter udarbejder HR et ansættelsesbrev til medarbejderen. Som udgangspunkt bør ansættelsesbrevet sendes til medarbejderen inden ansættelsen, men hvis det ikke kan lade sig gøre, skal lederen sende et velkomstbrev/mail.

 

Tilgang

Leder udfylder blanketten ”Indberetning om tilgang”. Blanketten findes på NetBlanket, hvor den har blanketnr.: PL 060_000. 

Blanketten kan sendes direkte til underskrift i ansøgerens e-Boks via NetBlanket. Dette gøres ved at klikke på: Print – Send via Doc2Mail.

Det er vigtigt, at det er den ansættelsesansvarlige leder, der underskriver blanketten inden den sendes til personalekonsulenten i HR.

Nedenfor ser du et eksempel på, de felter der er nødvendige at udfylde, før medarbejderen kan oprettes i systemet.

Tilgang_aendring_afgang_eks

 

Stillingsopslag, ansøgning, CV, eksamensbevis m.fl.

Stillingsopslag, ansøgning, CV, eksamensbevis/autorisation for uddannelse, dokumentation for tidligere ansættelse og øvrige relevante bilag skal journaliseres i personalemappen for den nye medarbejder. Dokumenterne skal sendes til personalekonsulenten i HR, før medarbejderen kan oprettes i systemet.


Lederen/projektlederen danner i Emply en samlet fil med stillingsopslag, medarbejderens CV, ansøgning mv. og sender herefter den samlede fil samt øvrige relevante bilag til sin personalekonsulent.

Filen dannes således:

 1. Marker den pågældende medarbejder i feltet yderst til højre
 2. Tryk på ikonet med de tre streger der fremkommer i bunden og vælg eksporter
 3. Vælg pdf
 4. Herefter skal du vælge, hvilke oplysninger du ønsker at eksportere
  • Generel information - Alle medtages
  • Formularer - Brønderslev kommune standard + Referencetagning (såfremt du anvendt denne)
  • Dokumenter - Alle medtages
  • Klik 'Medtag jobannonce' hen på on
 5. Tryk på eksporter
 6. Tryk på download fil
 7. Send filen til din personalekonsulent i HR.

Børneattest og Straffeattest

I Brønderslev Kommune skal lederen forud for ansættelse indhente straffeattester og børneattester på nogle områder.

Se mere i vores procedurebeskrivelse af indhentning af straffeattester og børneattester. 

 

Lønmæssig indplacering, herunder lønaftale

Lederen skal ved ansættelse af en ny medarbejder udarbejde en lønaftale på pågældende medarbejder. Lønaftalen findes i NetBlanket: PA 451_000 Lønaftale.

Hvis en stilling er omfattet af reglerne vedr. lokal løndannelse, bør lønforholdene så vidt muligt være afklaret inden tiltrædelsen. Det medfører, at der som minimum skal være fastsat en grundløn.

Derudover kan der være tale om evt. funktionsløn og/eller kvalifikationsløn. Det er lederens opgave at vurdere medarbejderen i forhold til den lønmæssige indplacering. Såfremt lederen har brug for rådgivning og sparring i forbindelse med den lønmæssige indplacering, kan lederen kontakte HR.

Lederen sender enten lønaftalen underskrevet af FTR/TR eller organisationen til HR, eller sit udkast til lønaftale til HR, som herefter sender lønaftalen videre til TR/FTR eller den forhandlingsberettigede organisation.

Når lønnen er forhandlet på plads, fremsender HR et brev til medarbejderen om den nye lønindplacering.

Specielt for tjenestemænd, lærere i den lukkede gruppe og reglementsansatte pædagoger: KL slår fast, at lokalt aftalte funktionstillæg og kvalifikationstillæg for ovennævnte grupper ikke på et senere tidspunkt kan omkonverteres til løntrin. Vær desuden opmærksom på, at trin til tjenestemænd forøger kommunens pensionsforpligtelse.

Opdateret 18. maj 2021