Ledig stilling

 

Proces

Aktiviteter / Indhold

Ny stilling

 • Medarbejder siger sin stilling op
 • Opnormering
 • Osv.
 • Leder undersøger om stillingen kan bestrides af allerede ansatte medarbejdere, hvorefter deres stilling bliver ledig
 • Leder undersøger om deltidsansatte ønsker at gå op i tid

Bemærk at der er andre regler ved omstrukturering, som er vedtaget i Hoved MED i 2007.

Involvering af TR

 

 • Alle oplysninger af interesse for tillidsrepræsentantens varetagelse af sin funktion i forbindelse med ansættelser og afskedigelser skal uopfordret tilgå tillidsrepræsentanten
 • Dette gælder både ved besættelse af faste og tidsbegrænsede stillinger

 

Ansættelsesudvalg


Stillingsopslag

 • Faste stillinger skal slås op eksternt
 • Vikariater på op til et års varighed kan slås op eksternt
  • Tidsbegrænsede stillinger, fx ferieafløsning, vikariater og anden kortvarig beskæftigelse, der ikke overstiger 1 år
  • Denne type ansættelse forudsætter en objektiv begrundelse
  • Opslag kan undlades. Dvs. ledelsen kan vælge at ledige stillinger slås op eksternt
  • Bemærk at ledelsen skal behandle modtagne personoplysninger forsvarligt i henhold til GDPR

 

 

 • Stillinger slås op via rekrutteringssystem – der sker annoncering på kommunens karriereside og på www.jobent.dk. Der kan også annonceres i andre medier
 • Krav til stillingsopslag
  • Stillingsbetegnelse
  • Oplysning om stillingen, arbejdstid og evt. prøvetid
  • Faglige, uddannelsesmæssige og personlige krav samt erfaring
  • Oplysning om, hvis der indhentes børneattest eller straffeattest
  • Løn og øvrige ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og nærmere forhandling med den forhandlingsberettigede organisation
  • Kontaktperson for yderligere oplysninger
  • Ansøgningsfrist. Der skal være en ansøgningsfrist på minimum 14 dage

Det er muligt at få sparring på stillingsopslag ved din HR-konsulent

 

Ansøgninger

Ansættelsessamtaler

Tilbud om ansættelse

 • Leder kontakter ansøger telefonisk og tilbyder ansættelse
 • Leder udfylder tilgangsblanket (Netblanket PL060_000) og medarbejder underskriver denne
 • Leder kontakter TR/den forhandlingsberettigede organisation med henblik på at lave en lønaftale
 • Leder sender følgende til personalekonsulenten i HR:
  • Udfyldt tilgang underskrevet af leder og medarbejder (Netblanket PL060_000)
  • Stillingsopslag
  • Ansøgning
  • CV
  • Eksamensbevis og/eller autorisation for uddannelse
  • Dokumentation for tidligere ansættelse
  • Evt. børneattest/straffeattest
  • Lønaftale
  • Øvrige relevante bilag

Inden medarbejder tiltræder

 • Bestilling af brugeradgange
 • Sikre at materielle effekter er på plads, fx evt. elektronisk udstyr, uniform, nøgler, adgangsbrik osv.
 • Lokale velkomsttiltag
 • Udarbejde velkomstprogram

Når medarbejder tiltræder

 

Tilbage til oversigten ->

Opdateret 21. april 2022