Nye ledere

Introduktionen for ledere skal i hovedtræk indeholde samme punkter som for øvrige medarbejdere.

Nærmeste leder modtager den nye leder, og udpeger/aftaler en kontaktperson.

Nærmeste leder sikrer, at den nyansatte leder får mulighed for at hilse på Direktionen og de centrale personer på rådhuset, som vedkommende vil få et nærmere samarbejde med. Desuden skal han/hun hilse på Borgmesteren.

Arbejdspladsens medarbejdere har i samarbejde med nærmeste leder lagt en plan for dagen med introduktion.

Alle nye ledere inviteres til et introduktionsmøde med HR, hvor de præsenteres for de forskellige konsulenter og bliver klædt på til relevante opgaver.

 

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 12. juli 2019