Prøvetid

Prøvetid

Alle nyansatte bliver ansat med prøvetid. Prøvetiden er de første 3 måneder af ansættelsen, og prøvetidsperioden kan ikke forlænges. Såfremt der er aftalt prøvetid, kan opsigelsen fra arbejdsgivers side ske med mindst 14 dages varsel og fra lønmodtagers side uden varsel, inden ansættelsesforholdet har varet 3 måneder.


Formålet med prøvetiden er, at både den nyansatte og arbejdspladsen i perioden afprøver ansættelsesforholdet.

 

Den enkelte leder bør afholde en samtale i tilknytning til prøvetidens ophør. Det anbefales, at samtalen ligger omkring 4-6 uger efter ansættelsen, så begge parter har mulighed for eventuelt at rette uhensigtsmæssigheder.

Efter cirka 7 ugers ansættelse af en ny medarbejder sendes der en mail til den nye medarbejders leder om, at der skal foretages en prøvetidsvurdering af den pågældende medarbejder inden den angivne frist.

 

Såfremt lederen ønsker at opsige medarbejderen i prøvetiden, skal dette ske inden udløbet af de 3 måneders prøvetid. Lederen skal være opmærksom på, at både partshøring i forbindelse med opsigelse samt opsigelsesvarslet på 14 dage skal kunne ske inden udløbet af de 3 måneders prøvetid. Såfremt lederen ønsker at opsige medarbejderen i prøvetiden, skal lederen kontakte personalejuristerne.

 

Tilbage til oversigten ->

Opdateret 31. oktober 2019