Overvejelser i forbindelse med en ny stilling

Når der opstår nye arbejdsopgaver, undersøger lederen i samarbejde med medarbejderne, om ændringerne kan foretages i eksisterende stillinger og dermed skabe en mulighed for jobudvikling og efterfølgende kompetenceudvikling. 

Endvidere undersøges om der er deltidsansatte, som ønsker adgang til højere timetal. Se mere i Vejledning om deltidsansattes adgang til højere timeantal

Hvis ovennævnte ikke er muligt, er rekruttering et af lederens vigtigste redskaber i udviklingen af arbejdspladsen.  Det kan derfor anbefales at tænke et par centrale elementer igennem i forhold til ansættelsesprocessen, så der er fokus på, hvilken type medarbejder der er behov for. 

Når en stilling er ledig, overvejer ansættelsesudvalget muligheden for at oprette et fleksjob. Pilotjobcentret ved hvilke borgere, der på det givne tidspunkt er bevilget fleksjob.

 

Stillingsvurdering

Inden der udarbejdes et stillingsopslag, er det altid en god idé at vurdere stillingens opgaver, organisering mm. 
Stillingen bør vurderes i samarbejde med medarbejderne, idet en nyrekruttering også er en anledning til at kigge på organiseringen af opgaverne. 
Stillingsvurderingen vil være et godt grundlag for udarbejdelse af stillingsopslag og annonce samt lønniveau, som bør afklares med tillidsrepræsentanten inden stillingen slås op.

Her kan du finde inspiration til din stillingsvurdering.

 

Tilbage til oversigten ->

Opdateret 9. juli 2019