Interne opslag

Hovedreglen er, at alle ledige stillinger opslås internt på kommunens intranet - Office 365 inden et evt. eksternt opslag.

Interne stillinger opslås på kommunens intranet gennem Emply.

Ansøgningsfristen på interne opslag er en uge. Evt. undtagelse fra hovedreglen vil bero på en konkret vurdering hos den enkelte leder. Den lokale TR skal endvidere orienteres og have mulighed for udtalelse.

Det betyder, at interne medarbejdere (inkl. vikarer), som har et ønske om nye udfordringer, har mulighed for at søge de pågældende stillinger. Ved eventuelt eksternt opslag, har den interne medarbejder fortrinsret til stillingen såfremt denne er kvalifikationsmæssigt på højde med eksterne ansøgere. 

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 22. december 2020