Ansættelseskompetence

Det er den enkelte leder, der træffer den endelige afgørelse om, hvem der skal ansættes i stillingen.

Beslutningen træffes dog efter drøftelse i ansættelsesudvalget, når de indkaldte ansøgere har været til samtale.

 

Tilbage til oversigten ->

Opdateret 1. juni 2021