Test af ledere

I forbindelse med rekruttering gennemgår alle ansøgere til lederstillinger på niveau 1-4 GARUDAs ’Kompetenceprofil’ som et supplement til den personlige samtale. Formålet med at gennemføre kompetenceprofilen er at afdække, hvorvidt ansøgeren har de personlige kompetencer, der kræves i det pågældende job. I den afsluttende fase af et ansættelsesforløb kan profilen resultater inddrages og dermed skabe yderligere klarhed om ansøgernes forskellige styrker og svagheder.

Ditte H. Faber eller Gitte Westeraa i HR-afdelingen er certificeret i at gennemføre GARUDA Kompetenceprofilen og give feedback til ansøgerne.

Ansættelsesprocessen aftales allerede inden stillingen bliver slået op. Den ansættelsesansvarlige leder tager også kontakt til enten Ditte H. Faber eller Gitte Westeraa i HR-afdelingen i forhold til at planlægge gennemførelse af kompetenceprofilen

Profilerne destrueres fra HR efter ansættelsesprocessens udløb. 

Tilbage til oversigten ->

Opdateret 11. november 2021