Lederudviklingssamtale (LUS)

Her finder du inspirationsmateriale til afholdes af lederudviklingssamtale (LUS)

Der er metodefrihed ved afviklingen af LUS. Dog lægges der vægt på, at anvende en anerkendende tilgang i dialogen, skaber involvering og fælles ansvar for at arbejde med lederens kompetenceudvikling. Gennem en anerkendende spørgeteknik og dialog, bliver chef såvel som leder bevidste om, hvad succeserne består af, hvad de muliggør, og hvordan de kan maksimeres.

Nedenstående materiale giver et bud på, hvordan en lederudviklingssamtale kan gennemføres. Materialet er til fri afbenyttelse i gennemførelsen af LUS.

Materialet er redigerbart, således at det kan tilrettes lokalt. 

 

Forberedelse:

 

Samtaleguide: 


LUS - Aftaleskema

 

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 9. januar 2019