Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Her finder du inspirationsmateriale til afholdes af medarbejderudviklingssamtale (MUS)

Der er metodefrihed ved afviklingen af MUS. Dog lægges der vægt på, at anvende en anerkendende tilgang i dialogen, skaber involvering og fælles ansvar for at arbejde med medarbejderens kompetenceudvikling. Gennem en anerkendende spørgeteknik og dialog, bliver leder såvel som medarbejder bevidste om, hvad succeserne består af, hvad de muliggør, og hvordan de kan maksimeres.

Nedenstående materiale giver et bud på, hvordan en medarbejderudviklingssamtale kan gennemføres. Materialet er til fri afbenyttelse i gennemførelsen af MUS.

Materialet er redigerbart, således at det kan tilrettes lokalt. 

 

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 9. januar 2019