Udviklingsaktiviteter

Kompetenceudvikling sker udover kurser og uddannelse også på arbejdspladsen og i jobbet. 
Eksempelvis:

  • Delegering af ansvar og bemyndigelse
  • Sidemandsoplæring og selvstudie
  • Jobrotation
  • Netværk og faggrupper
  • Instruktør/underviser rolle 

Der er en gensidig forpligtigelse mellem leder og medarbejder i at tage initiativ til kompetenceudvikling i forhold til ovennævnte. 

Planlægning af udviklingsaktiviteter 
Planlægningen finder sted i den enkelte enhed, hvor det er lederen, der har ansvaret for planlægningen og budgetteringen i forbindelse med aktiviteterne. 
I forbindelse med bevilling af aktiviteter skal der være tale om synlige og kendte kriterier. Bl.a. skal kompetenceudvikling altid være i arbejdspladsens interesse. 

Såfremt en medarbejder efterfølgende forventer kvalifikationsløn for sin indsats, er det et krav, at der er indgået en skriftlig aftale med nærmeste leder inden opstarten.

Der skal være åbenhed omkring de aktiviteter, der bevilliges, og afslag skal altid begrundes. 

Ledernes kompetenceudvikling 
Planlægning for ledere finder sted i den enkelte fagenhed og efter samme principper som ovenfor. 
Tværgående lederudvikling ligger i HR.

 

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 10. oktober 2017