Udviklingsmål

Der skal løbende følges op på de faglige og personlige udviklingsmål, som medarbejder og leder når frem til gennem dialogen i MUS eller GRUS.

Udviklingsmålene tager udgangspunkt i de fremadrettede opgaver, som afdelingen og medarbejderen står over for det kommende år. Målene beskriver den faglige og/eller personlige udvikling hos medarbejderen, samt aftaler om hvordan medarbejderne skal arbejde med sin udvikling. Jo mere medarbejderne bliver involveret, jo mere ansvar vil den enkelte også tage i den fremadrettede proces. 

Det vil være hensigtsmæssigt at fokusere på 2-3 udviklingsbehov og derefter aftale konkrete aktiviteter, forventet udbytte, ansvarsområder og tid for opfølgning. 

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 10. maj 2016