Barns 1. og 2. sygedag

Efter aftale med din leder, har du mulighed for at holde helt eller delvist fri ved dit barns 1. og/eller 2. sygedag, hvis 

  • Barnet er under 18 år og har ophold hos dig. 
  • Fravær fra arbejdet er nødvendigt af hensyn til barnet. 
  • Tjenestefrihed er foreneligt med forholdene på din arbejdsplads (tjenestestedet).

Leder skal tage hensyn til barnets alder og sygdommens karakter i vurderingen af, om der kan gives tjenestefri. 

Barnets 1. sygedag er som udgangspunkt den kalenderdag, hvor barnet bliver sygt. Barnets 2. sygedag, er dagen lige efter den 1. sygedag – uanset, om det er en arbejdsdag eller en fridag. 

Bliver barnet syg på en fridag, har du ikke mulighed for at holde barnets 1. sygedag den efterfølgende arbejdsdag. Du har mulighed for at holde barnets 2. sygedag, hvis det er en arbejdsdag og hvis det ikke har været muligt at finde anden pasningsmulighed.  

Forældre kan også dele de to dage imellem sig, sådan at den ene af forældrene holder fri den 1. dag, og den anden holder fri den 2. dag. 

Medarbejderen får under tjenestefriheden en løn, der svarer til den løn, som medarbejderen ville have fået under sygdom.

Reglerne vedr. fravær ved barnets første og anden sygedag fremgår af de enkelte overenskomster. 

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 3. juli 2019