6. ferieuge

Optjeningsåret for 6. ferieuge følger kalenderåret og afviklingsåret er fra 1. maj til 30. april året efter. Månedslønnede ansatte optjener 6. ferieugetimer i forhold til den til enhver tid gældende beskæftigelsesgrad. En fuldtidsansat optjener 3,083 6. ferieugetimer pr. måneds ansættelse i optjeningsåret.

En ansat som har været beskæftiget i kommunen i hele optjeningsåret (kalenderåret), har ret til at holde 6. ferieuge med løn.
Fra 1. september 2020 er lønnen under 6. ferieuge den fast påregnelige løn på ferietidspunktet beregnet i forhold til beskæftigelsesgraden på optjeningstidspunktet. Det betyder eksempelvis, at hvis en ansat er gået fra deltid til fuldtid, så vil lønnen under ferien blive beregnet på baggrund af deltidsbeskæftigelsen. Omvendt hvis en ansat går fra fuldtid til deltid, vil lønnen under ferien blive beregnet på baggrund af fuldtidsbeskæftigelsen.

Hvis den ansatte ikke har optjent ret til at afholde en hel 6. ferieuge med løn, har den ansatte ret til at få ferien suppleret op til en hel 6. ferieuge uden at der dertil er knyttet ret til løn.

Afholdelse af 6. ferieuge sker i perioden fra 1. maj til 30. april året efter. 6. ferieuge afholdes efter den ansattes ønske, medmindre arbejdets udførsel hindrer dette. Det forudsættes, at den ansatte så tidligt som muligt giver arbejdsgiver besked om afholdelsen af 6. ferieuge.

Såfremt den ansatte undlader at afholde 6. ferieuge, overføres ferien til efterfølgende afholdelsesperiode.

Udbetaling af 6. ferieuge: 

Ønsker en månedslønnet ansat ikke at afholde den optjente 6. ferieuge, skal pågældende give sin leder skriftlig besked inden 1. oktober, og de ikke afholdte eller overførte 6. ferieugetimer vil blive udbetalt ved førstkommende lønudbetaling efter udløbet af afholdelsesperioden. (Dette blev vedtaget ved Budget 2012)

Har medarbejderen ikke senest den 1. oktober givet sin leder skriftlig besked om, at 6. ferieuge ønskes udbetalt, skal 6. ferieuge enten afholdes eller overføres til næste år.
Dette gælder hvert år fremover. (Vedtaget ved Budget 2012)


Som leder skal du gøre følgende i OPUS:
Leder skal ind på hver medarbejder og tage stilling til 6. ferieuge, ellers udbetales 6. ferieuge automatisk. Se denne vejledning til indberetning i OPUS. 

Leder må først overføre/udbetale i OPUS efter den 30. april og inden den 10. maj, så al afviklet ferie er ajourført i lønsystemet.

 

Overførsel af 6. ferieuge
Den ansatte og nærmeste leder kan inden 30. september skriftligt aftale overførsel af 6. ferieuge. Ved overførsel af ferien bør leder og medarbejder aftale de nærmere vilkår for afvikling af den overførte ferie, herunder evt. placering af ferie. Den ansatte og lederen skal udfylde blanket nr. PA 210 i Netblanket. vedr. overførsel af ferie, og blanketten skal journaliseres i personalemappen.

Såfremt de nærmere vilkår for afviklingen af ferien ikke fastlægges ved overførslen, kan lederen varsle ferien til afvikling med en måneds varsel før ferieafviklingens begyndelse.
For sparring i forhold til ovenstående, kan lederen kontakte sin personalekonsulent.


 

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 6. september 2021