Erstatningsferie ved sygdom i ferien

Nedenstående er i tilfælde af at medarbejderen bliver syg i sin ferie. Såfremt medarbejderen bliver syg før ferien påbegyndes, suspenderes ferien.
Hvis en medarbejder bliver syg i sin ferie, er der mulighed for erstatningsferie.

Medarbejderen kan dog som udgangspunkt ikke få erstatning for sygdom i 6. ferieuge.

En medarbejder, som bliver syg under ferien, har mod lægelig dokumentation ret til erstatningsferie efter i alt 5 sygedage under ferie i samme ferieår. Det vil sige, at der ikke ydes erstatningsferie for de 5 første sygedage under ferie (karensdage).

De 5 dage behøver ikke ligge inden for samme ferieperiode, men kan være spredt over flere ferieperioder inden for samme ferieår.

For at reglerne om erstatningsferie kan bruges, skal medarbejderen for den enkelte ferieperiode:

  1. melde sig syg hos arbejdsgiveren på første sygedag. De 5 karensdage begynder først at tælle fra det tidspunkt, hvor medarbejderen melder sig syg hos arbejdsgiveren.
  2. dokumentere sygdommen ved lægeerklæring eller anden lægelig dokumentation. Der skal altid foreligge lægelig dokumentation, og medarbejder betaler for den lægelige dokumentation.

Hvis den ansatte ikke har kunnet afholde erstatningsferien i ferieafholdelsesåret på grund af sygdom, overføres erstatningsferien automatisk til næste ferieår.

Kontakt din personalekonsulent, hvis du er i tvivl.

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 2. marts 2021