Feriehindring

Det fremgår af § 22 i ferieaftalen, at en ansat ikke har pligt til at holde ferie i en periode, hvor den ansatte helt eller delvist er afskåret fra at holde ferie f.eks. på grund egen sygdom eller barselsorlov.

Hvis den ansatte helt eller delvist er afskåret fra at holde den optjente ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb pr. 31. december overføres op til 4 ugers ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Ansatte der er helt eller delvist afskåret fra at holde 5. ferieuge, har ret til at få 5. ferieuge udbetalt, medmindre der indgås skriftlig aftale om overførsel af ferien. Udbetalingen sker automatisk ved ferieafholdelsesperiodens udløb pr. 31. december.

Såfremt feriehindringen skyldes egen sygdom eller barselsorlov og består feriehindringen over 2 ferieafholdelsesperioder, kan den ansatte vælge at få udbetalt den ikke-afholdte ferie.

Kontakt din personalekonsulent, hvis du er i tvivl. 

 

<< Tilbage til oversigten <<

Opdateret 2. marts 2021