Ferie med løn

Månedslønnede ansatte holder som udgangspunkt ferie med løn, bortset fra praktikanter, studerende i praktik og timelønnede ansatte. Lønnen under ferie er den fast påregnelige løn på ferietidspunktet set i forhold til den ansattes beskæftigelsesgrad på optjeningstidspunktet.

Over- og merarbejde indgår ikke i lønnen under ferie.


Der er tale om en ændring i forhold til de regler, som var gældende frem til 1. september 2020, hvor løn under ferie blev beregnet ud fra den aktuelle beskæftigelsesgrad på ferietidspunktet.

Kontakt din personalekonsulent, hvis du er i tvivl.

 

<< Tilbage til oversigten <<

Opdateret 2. marts 2021