Ferieplanlæggeren

Nedenfor fremgår ferieplanlæggeren, som KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har fået Deloitte til at udvikle. Det er et vejledende værktøj til at planlægge ferie i ferieåret – første gang fra 1. september 2020.

Ferieplanlæggeren giver et samlet overblik over alle 6 ferieuger. Den kan både anvendes til at indtaste ønsket ferie og giver et overblik over, om der vil være behov for at aftale ferie på forskud. Derudover kan den også anvendes til at indtaste de nødvendige antal feriedage, som skal bruges i forbindelse med ferielukning og dermed få et overblik over den samlede ferie til rådighed.

Ved 6. ferieuge er det muligt at markere, om den ansatte ønsker at afholde 6. ferieuge.
Ferieplanlæggeren tager ikke stilling til, om den ansatte også har ret til ferie med løn. I kommuner afregnes ferie i timer, men for enkelthedens skyld anvender ferieplanlæggeren kun dage.

Ferieplanlæggeren gemmer ikke indtastningerne, og det er heller ikke muligt at gemme den i systemet, men indtastningerne kan printes.
Ved at trykke på de enkelte felter og overskrifter i ferieplanlæggeren får man en kort forklaring til begreberne, og hvordan felterne skal udfyldes.

OBS: Ved forklaringerne fremgår det, at 6. ferieuge automatisk udbetales. Dette gælder ikke for Brønderslev Kommune. Såfremt den ansatte undlader at afholde sin 6. ferieuge, overføres ferien til efterfølgende afholdelsesperiode. Læs mere om 6. ferieuge her.

Opdateret 2. marts 2021