De nye ferieregler

Den 1. september 2020 trådte de nye ferieregler i kraft. Der vil fremadrettet være to ferieaftaler, som er gældende for kommunalt ansatte, herunder aftale om ferie (05.12) og aftale om 6. ferieuge m.m. (05.11)

 

Med de nye regler indføres der to nye perioder og begreber for optjening og afholdelse af ferie:

  • ferieår: 1. september - 31. august året efter (optjening af ferie)
  • ferieafholdelsesperiode: 1. september – 31. december året efter

De nye ferieregler bygger på et princip om, at man optjener og afholder ferie samtidig – også kaldet samtidighedsferie. Dette medfører, at den ansatte optjener og afholder 1.- 5. ugers ferie på samme tid over en periode på 12 måneder – 1. september til 31. august (ferieåret). De feriedage, den ansatte optjener i en måned, kan afholdes i den efterfølgende måned. Den ansatte har mulighed for at afholde ferien i yderligere 4 måneder, så der er en periode på i alt 16 måneder til at afholde ferien – 1. september til 31. december året efter (ferieafholdelsesperioden). Dette betyder i praksis, at den ansatte kan planlægge sin ferie mere fleksibelt.

 

De nye ferieregler ændrer ikke på, at den ansatte fortsat optjener 2,08 feriedag pr. måned. Ferie skal fortsat varsles med mindst 3 måneder for hovedferien og mindst en måned for anden ferie. Den ansatte har ligeledes fortsat krav på at holde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. septemberom supplement til et bedre overblik over de nye regler, er der udarbejdet materialer heriblandt nedenstående video og Ferieplanlæggeren, som du finder her

 

 

 

Vi har også udarbejdet en kort infoskrivelse om de nye ferieregler, herunder overgangsåret. Du kan læse infoskrivelsen her.

Derudover kan denne plakat hænges op på arbejdspladsen.

 

Du er også velkommen til at læse mere på følgende links:

 

 

Opdateret 2. marts 2021