6. ferieuge

Udbetaling af 6. ferieuge: 

Har medarbejderen ikke senest den 1. oktober givet sin leder skriftlig besked om, at 6. ferieuge ønskes udbetalt, skal 6. ferieuge enten afholdes eller overføres til næste år. 
Dette gælder hvert år fremover. (Vedtaget ved Budget 2012)


Som leder skal du gøre følgende i OPUS:

Du skal ind på hver medarbejder og tage stilling til både restferie og 6. ferieuge, ellers udbetales 6. ferieuge automatisk. Se denne vejledning til indberetning i OPUS. 

Vedr. overførsel af ferie, er reglerne i Ferieaftalen således: Der kan kun overføres 5. og 6. ferieuge efter aftale med lederen. Husk at blanket nr. PL 120 i Netblanket. vedr. overførsel af ferie skal udfyldes og opbevares på arbejdsstedet. 

Du må først overføre/udbetale i OPUS efter den 30. april og inden den 10. maj, så al afviklet ferie er ajourført i lønsystemet.

Har du spørgsmål, kontakt din personalekonsulent. 


Siden er opdateret af HR 29-08-2014

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 5. februar 2020