Frihed ved børns hospitalsindlæggelse

Ved børns hospitalsindlæggelse har medarbejdere, som er forældre til børn under 14 år, ret til tjenestefrihed med sædvanlig løn i op til 10 arbejdsdage pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder, herunder hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet. 

Retten til de 10 dages fravær indenfor 12 måneder gælder for begge forældre tilsammen. 

Der skal på opfordring fremvises dokumentation for hospitalsindlæggelse. 

Se endvidere kapitlet Tjenestefri

 

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 5. april 2018