Pasning af børn med nedsat funktionsevne m.v.

Medarbejdere, som forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, kan få tjenestefrihed svarende til det antal arbejdstimer, hvortil bopælskommunen yder tabt arbejdsfortjeneste. 
Arbejdsgiveren har dog mulighed for at begrænse retten til tjenestefrihed til et år pr. barn.


Tilbage til oversigten >>

Opdateret 5. april 2018