Gaver

Elever, der afslutter læretiden, modtager en buket og en kommunal gave fra Byrådet. Medarbejdere med 25, 40 og 50 års jubilæum modtager en buket, en kommunal gave samt et gratiale på kr. 11.900,- (2012-pris og pristalsreguleres løbende) fra Byrådet. Medarbejdere der fylder 50, 60 og 70 år modtager en kommunal gave. 
Medarbejdere der går på efterløn og pension modtager en kommunal gave. 

Bemærkning: 
Lærere og reglementsansatte pædagoger, der forinden har fået udbetalt jubilæumsgratiale efter statens regler og satser, vil kun få udbetalt forskellen mellem statens og kommunens gratiale.


Tilbage til oversigten >>

Opdateret 2. juli 2014