Forplejning og natlogi

Der ydes godtgørelse til forplejning og natlogi efter følgende regler:


  Kursusafgiften Omfatter Forplejningsgodtgørelse Godtgørelse For Natlogi

En-dags-kurser og løbende kursusdage

Under 5 timer     Ydes ikke Ydes ikke

Over 5 timer og såfremt der er forbundet udgifter hermed

Godtgørelse alene efter regning 

Ydes ikke
Fler-dags-kurser Både forplejning og natophold Reduceret godtgørelse* Ydes ikke
Hverken forplejning eller natophold

Der ydes pr. fulde døgn og pr. påbegyndt time for tilsluttede døgn

Godtgørelse efter regning
Forplejning uden natophold Reduceret godtgørelse* Godtgørelse efter regning
Natophold uden forplejning

Der ydes pr. fulde døgn og pr. påbegyndt time for tilsluttede døgn

Ydes ikke

*Såfremt kursusdeltagerne uden betaling modtager ét eller flere måltider på kursusstedet, udbetales den fulde godtgørelse med reduktion af de måltider, der måtte være inkluderet i kursusafgiften, jf. gældende regler.

Satserne for godtgørelse af forplejning og natlogi sker efter Ligningsrådets satser for skattefri godtgørelse til dækning af merudgifter ved rejse og befordring. 

I forbindelse med refusion af øvrige rejse- og befordringsgodtgørelser anvendes blanketten ”Rejseafregning – Kommunale hverv”. Blanketten finder du på Netblanket, under blanketnr.: PA 607K_000 

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 5. april 2018