Godtgørelse for udgifter til transport

Hvis der er tjenestebil til rådighed, skal disse fortrinsvis benyttes frem for eget transportmiddel. Samtidig skal der i videst muligt omfang etableres samkørsel.

Såfremt der benyttes offentligt transportmiddel i forbindelse med møder, uddannelse m.m., refunderes de faktiske udgifter med billigste offentlig transportmiddel.

Benyttes eget transportmiddel, ydes der godtgørelse med statens takster efter nedenstående:

 

  • Når der køres ud fra og retur til fast arbejdsplads, udbetales godtgørelse for de faktiske kørte kilometer.
  • Når der køres ud hjemmefra og/eller retur til hjemmet i forbindelse med til møder, uddannelse m.m., udbetales godtgørelse for den mer-kørslen der er tale om. Dvs at afstanden mellem hjem og den faste arbejdsplads skal fratrækkes det kørte antal kilometer.
  • Der udbetales den høje kørselstakst

 Dog undtaget følgende, hvor der udbetales den lave takst:

  • Løbende/kontinuerlig kursus/uddannelsesforløb, hvor der køres frem og tilbage mere end 2 gange.
    • Dette gælder både interne og eksterne kurser
    • Fra 1. kørselsdag
    • Selv om flere skiftes til at køre

Til én- og todagskurser og enkeltstående kurser med overnatning (kun én returkørsel), udbetales den høje takst.

Satserne reguleres i reglen hver den 1. januar.

Se satserne for transportgodtgørelse her, jf. aftaler mellem hhv. KTO og KL samt KTO og RLTN om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel.

 

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 23. august 2019