Håndtering af mistanke om misbrug af rusmidler

Såfremt der er mistanke om, at en medarbejder er påvirket af rusmidler på jobbet, skal lederen kontakte personalejuristerne i HR. Såfremt situationen opstår uden for normal arbejdstid, hvor det ikke er muligt at komme i kontakt med HR, skal lederen gøre følgende:

  1. Indkald medarbejderen til en samtale, som holdes straks. Husk at tilbyde medarbejderen at have en bisidder med
  2. Konfronter medarbejderen med mistanken. Informer medarbejderen om, at du tror, at han/hun er påvirket af rusmidler eller har indtaget alkohol i et sådant omfang, at vedkommende ikke er i stand til at udføre sit arbejde tilfredsstillende. Oplys medarbejderen om de objektive kendetegn på indtag af rusmidler/beruselse, eksempelvis snøvlende tale, spirituslugt, usikker gang.
  3. Tilbyd medarbejderen at deltage i en alkohol- eller narkotikatest. Hvis situationen omhandler alkohol, og medarbejderen nægter at have indtaget spiritus, skal medarbejderen spørges, om han/hun frivilligt vil medvirke ved en alkoholtest. Arbejdsgiver kan ikke pålægge medarbejderen dette. Hvis medarbejderen ikke vil deltage, kan det dog få negative bevismæssige konsekvenser for medarbejderen i en efterfølgende sag. Alkohol- og narkotikatest kan købes på apoteket.
  4. Fritag eventuelt medarbejderen for tjeneste. Hvis lederen er af den opfattelse, at medarbejderen er ude af stand til at varetage sit arbejde, skal medarbejderen fritages for tjeneste, indtil det er afklaret, om sagen skal have ansættelsesretlige konsekvenser.
  5. Fortæl medarbejderen, at der efterfølgende vil blive indkaldt skriftligt til en tjenstlig samtale, og at forholdet eventuelt kan få ansættelsesretlige konsekvenser i form af afskedigelse eller bortvisning.
  6. Skriv et referat, som underskrives inden mødet afsluttes. Det skal fremgå af referatet, om medarbejderen indrømmer at være påvirket. Hvis medarbejderen ikke vil deltage i en alkohol- eller narkotikatest, skal medarbejderens begrundelse fremgå af referatet.
  7. Stop eventuel spirituskørsel. Hvis medarbejderen forsøger at køre fra stedet i påvirket tilstand, skal du forsøge at stoppe det. Hvis det ikke lykkes, skal du tilkalde politiet.
  8. Kontakt personalejuristerne i HR og få hjælp til det videre forløb. 

Du kan finde yderligere inspiration til håndtering af alkoholproblemer på arbejdspladsen hos Sundhedsstyrelsen.

 

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 30. september 2019