Procedure ved bevilling af psykologhjælp til ansatte ved Brønderslev Kommune

HR har mulighed for bevilge psykologhjælp til ansattte ud fra to hovedprincipper:

 • arbejdsrelateret påvirkninger/belastninger
 • akut krisehjælp  

 

Arbejdsrelaterede påvirkninger/belastninger: 
Såfremt en medarbejder er udsat for en arbejdsbetinget psykisk påvirkning er der mulighed for psykologhjælp i form af et samtaleforløb. Påvirkningen/belastningen kan fx. være i forbindelse med en arbejdsbetinget stress situation eller fx. være på baggrund af en hændelse af vold/trussel. Der kan også være tale om en helt anden situation, der er sket i forbindelse med arbejdet.  

 

Samtaleforløbet består som udgangspunkt af op til 5 samtaler med psykologen.

 

Akut kristehjælp: 
Hvis en medarbejder i deres arbejde kommer ud for en akut hændelse i form af fx. vold, trusler, ulykke eller anden traumatisk hændelse, kan der rekvireres hjælp fra psykolog. Psykologen vurderer omfanget af behov for krisehjælp. 

Procedure for rekvirering af psykologhjælp:

 • Lederen taler med medarbejderen om psykologhjælp og får mundtlig accept for det videre forløb
 • Lederen kontakter Mia Pilgaard eller Gitte Grau i HR for bevilling
 • Efter bevilling kontakter lederen en af de nedenstående psykologer
  • Bliver man mødt med en telefonsvarer, indtales en besked , der jævnligt aflyttes af psykologen
  • Psykolog ringer retur
 • Leder udleverer navn og telefonnr. på medarbejder til psykolg, som efterfølgende laver konkret aftale med medarbejder
 • Leder må ikke videregive nogen form for personfølsomme oplysninger til psykolg uden medarbejders samtykke
 • Såfremt der opstår akut brug for psykologhjælp – fx i weekend, aften/nat kontakter lederen psykologen direkte og HR orienteres efterfølgende


Psykologer 
Brønderslev Kommune har indgået aftale med følgende psykologer, som skal benyttes:


Ida Rasmussen 

Svalegårdsvej 43B

9000 Aalborg 

Tlf. nr. 98 18 71 00

Katja Kildedal,

Vesterå 13, anden sal

9000 Aalborg

Tlf. 2264 9222

13. November 2020, Ida og Katja melder følgende ud i forhold til nedlukningen af 7 nordjyske kommuner: "Det at skulle til psykolog er nu godkendt af myndighederne som et anerkendelsesværdig formål. Der er således som sædvanlig mulighed for face to face konsultation. Men indtil restriktionerne ophæves, kan det jo så være op til klienten selv om vedkommende er mest tryg ved og foretrækker konsultation på video eller pr. telefon.


Økonomi: 
HR udbetaler udgiften til psykologhjælp. 

 
Der kan ikke bevilges psykologhjælp til medarbejdernes private forhold.

 

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 13. november 2020