4 - Statussamtale

4 uger - statussamtale

 

Hvornår:

Samtalen holdes ved 4 ugers fravær.

 

Tidspunkter for statussamtaler aftales derefter konkret, dog skal der som minimum holdes samtaler med 4 ugers mellemrum.

 

Formål:

Målet med samtalen er at afklare status på sygemeldingen samt at udarbejde en handleplan med henblik på tilbagevenden til arbejdet.

 

Sådan gør vi – det praktiske:

Indkaldelse:

Skriftligt.

Tilbud om bisidder:

Ja.

Mødepligt:

Ja.

Dokumentation:

Referat og handleplan

 

Mere om indkaldelse:

Indkaldelse kan ske med et rimeligt varsel. Det er som udgangspunkt nogle få dage.

 

Brug standardindkaldelsen:

 

Mere om mødepligt:

Hovedreglen er, at medarbejderen skal møde personligt op.

 

En undtagelse er, at medarbejderens sygdom gør det umuligt. Leder kan eventuelt bede om lægelig dokumentation.

 

Hvis medarbejderen udebliver uden legitim grund kan det i yderste konsekvens betragtes som grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvilket medfører, at arbejdsgiver kan bortvise medarbejderen. 

 

Mere om dokumentation:

Brug skabelonen til referatet:

 

Referatet udleveres til medarbejderen og sendes til HR, som journaliserer i personalemappen.

 

Sådan gør vi – indholdet i samtalen:

4 uger 

Her finder du spørgehjulet i printvenlig version

  

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 4. oktober 2019