Tjenestefri med løn

Nærmeste leder kan, såfremt det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen, bevillige tjenestefri med løn. 
Der ligger heri en gensidig holdning til at skaffe sammenhæng mellem privatliv og arbejdsliv i forskellige livssituationer. 

Tjenestefri med løn kan gives i følgende tilfælde:

 Anledning  Antal Timer/Dage
Eget jubilæum: 25, 40 eller 50 års Jubilæumsdagen fri
Egen fødselsdag: 50, 60 og 70 års Fødselsdagen fri
Eget bryllup, sølv- og guldbryllup Bryllupsdagen fri
Egne børns konfirmationsdag Konfirmationsdagen fri

Nødvendige lægekonsultationer

Akut tandlægebehandling

Specialistkonsultationer og behandling (krav: lægehenvisning) 

Ambulant hospitals-, fysio- eller kiropraktorbehandling (krav: lægehenvisning) 

Bloddonor 

Nødvendig ledsagelse af børn til specialistbehandling.

Fornøden tjenestefrihed efter aftale med nærmeste leder

(Så vidt det er muligt planlægges det uden for arbejdstid)

Ved akut indlæggelse af ægtefælle/samlever 
Hospitalstilkaldelse ved ægtefælle/samlevers, barns, forældres eller anden nær slægtnings hospitalsindlæggelse 

Fornøden tjenestefrihed efter aftale med nærmeste leder

 

Ved ægtefælles/samlevers død og begravelse 
Ved egne børns død og begravelse 
Frihed til og med begravelsesdagen
Ved nære slægtninges dødsdag og begravelse (forældre, svigerforældre, søskende og deres ægtefæller, børnebørn og bedsteforældre) Frihed på dødsdagen og begravelsesdagen
Ved kollegers og deres ægtefællers/samlevers begravelse Passende repræsentation og frihed efter aftale med nærmeste leder


Tilbage til oversigten >>

Opdateret 4. juni 2019