Tjenestefri med løn

Nærmeste leder kan, såfremt det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen, bevillige tjenestefri med løn. 
Der ligger heri en gensidig holdning til at skaffe sammenhæng mellem privatliv og arbejdsliv i forskellige livssituationer. 

Tjenestefri med løn kan gives i følgende tilfælde:

Anledning

Antal Timer/Dage

Eget jubilæum: 25, 40 eller 50 års

Jubilæumsdagen fri

Egen fødselsdag: 50, 60 og 70 års

Fødselsdagen fri

Eget bryllup, sølv- og guldbryllup

Bryllupsdagen fri

Egne børns konfirmationsdag eller tilsvarende begivenhed

Dagen fri

Nødvendige lægekonsultationer

Akuttandlægebehandling

Speciallæge, ambulant behandling på hospital eller lægeordineret behandling ved fysioterapi mv.

Nødvendig ledsagelse af børn til specialistbehandling

Bloddonor

  1. Først skal medarbejderen forsøge at få undersøgelsen/behandlingen lagt uden for arbejdstiden
  2. Hvis undersøgelsen/behandlingen ikke kan lægges uden for arbejdstiden, skal det være til mindst mulig gene for arbejdspladsen, og medarbejderen har den fornødne tjenestefrihed til undersøgelsen/behandlingen

 

OBS: Tjenestefriheden gælder både konsultation, kørsel og ventetid inden for arbejdstiden.

Ved akut indlæggelse af ægtefælle/samlever
Hospitalstilkaldelse ved ægtefælle/samlevers, barns, forældres eller anden nær slægtnings hospitalsindlæggelse

Fornøden tjenestefrihed efter aftale med nærmeste leder

 

Ved ægtefælles/samlevers død og begravelse
Ved egne børns død og begravelse

Frihed til og med begravelsesdagen

Ved nære slægtninges dødsdag og begravelse (f.eks. forældre, svigerforældre, søskende og deres ægtefæller, børnebørn og bedsteforældre)

Frihed på dødsdagen og begravelsesdagen

Ved kollegers og deres ægtefællers/samlevers begravelse

Passende repræsentation og frihed efter aftale med nærmeste leder

 

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 2. juli 2021