Vejrlig

Kan en medarbejder ikke møde på arbejde på grund af vejret, er der tale om tjenestefri uden løn, og man trækkes i løn for fraværet. 
Alternativt kan den enkelte medarbejder aftale med nærmeste leder, at der holdes en feriedag, afspadsering eller lignende. 


Tilbage til oversigten >>

Opdateret 30. juni 2014