Orlov uden løn

Medarbejdere kan efter ansøgning hos nærmeste leder kun bevilges orlov uden løn, når det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.

Ifølge aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål har medarbejderen ret til orlov i en række situationer.

Det drejer sig om medarbejdere, der:

 

  • Udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingsarbejde med udviklingslandene
  • Udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med, eller
  • Ansættes i Grønlands Selvstyre/kommuner mv.

Her medregnes ancienniteten i orlovsperioden.

Det drejer sig også om medarbejder, hvis ægtefælle eller samlever:

  • Udsendes til tjeneste i udlandet for offentlige myndigheder
  • Udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med, eller
  • Ansættes i Grønlands Selvstyre/kommuner mv.

Det er en forudsætning at medarbejderen følger ægtefællen/samleveren til tjeneste i udlandet eller i Grønland.
Her medregnes ancienniteten ikke i orlovsperioden.

Det vil afhænge af de konkrete orlovsvilkår om medarbejderen eller ægtefællen/samleveren kan vende tilbage til det samme arbejdssted – eller til en andet arbejdssted i afdelingen eller i kommunen i øvrigt.

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse, skal medarbejderen senest 3 måneder før orlovens afslutning, give arbejdspladsen underretning om hvorvidt du ønsker at vende tilbage.

Kontakt personalekonsulenterne i HR hvis du har en medarbejder der skal have orlov.
Opdateret 26. februar 2020