Inspirationsmateriale fra organisationen

På denne side finder du forskellige materialer til inspiration og brug i udviklingen af afdelingen/organisationen.

Materialet er udarbejdet af forskellige afdelinger/enheder i Brønderslev Kommune. Stedet er angivet i parentes.

HR har udarbejdet forskellige skabeloner, som er redigerbare og ud fra disse kan du udarbejde eget materiale, som du kan forankre lokalt.

  

Dialog omkring arbejdsmiljø:

Inspiration:

  • Flip Flap spil (Brønderslev Bibliotek) Materialet er anvendt i opfølgningen på trivselsmålingen, hvor medarbejderne sad 2 og 2 og spillede Flip Flap spillet. Spørgsmålene åbner op for fælles dialog og forskellige perspektiver.

 

Skabeloner:

 

Posters

Inspiration:

Opdateret 14. juli 2021