Ledelsesevaluering i Brønderslev Kommune

forside

I efteråret 2018 igangsættes Ledelsesevaluering i Brønderslev Kommune.

 

Formålet med Ledelsesevalueringen (LE) er:

 • At sætte fokus på den ledelsesmæssige ramme i Brønderslev Kommune, i det LE tager udgangspunkt i ”I samspil med borgerne”, værdierne og Forventningsmodellen for på den måde:
 • At forberedelses- og opfølgningsfasen bliver en aktiv og ansvarlig proces for lederen i samspil med medarbejderne/kolleger og chef

 

For den enkelte arbejdsplads betyder LE:

 • At lederen og medarbejderne i fællesskab udvikler ledelse på arbejdspladsen – jf. forventningsmodellen og dermed skaber:
  • En kultur på arbejdspladsen, hvor det er legitimt at arbejde med feedback
  • Åbenhed og tillid til at feedback sker på en konstruktiv måde og med eksempler på praksis

 

Hvorfor er det vigtigt, at du som medarbejder deltager i LE:

 • Fordi du har en stemme, hvor du kan have indflydelse på arbejdsmiljøet på arbejdspladsen
 • Der er lagt op til en meget involverende proces, hvor lederen er afhængig af, at I sætter ord på den feedback, I har givet i besvarelsen – dvs. giver nogle konkrete eksempler

 

Frem til udgangen af 2019 skal alle ledere gennemføre ledelsesevaluering.

 

Ledelsesevalueringen deles op i fem faser, der er beskrevet nærmere under nedenstående links:  

 1. Forberedelsesfasen
 2. Gennemførelse af spørgeskema
 3. Rapportudlevering og sparring
 4. Opfølgningsfasen
 5. Udviklingsfasen
Opdateret 14. juli 2021