forberedelsele


Formål med forberedelsen:

 • At gøre den enkelte arbejdsplads klar til at deltage i LE (ledelsesevaluering), herunder skabe åbenhed og tryghed i forhold til medarbejdernes deltagelse
 • At lederen får overblikket på processen


Sæt LE på dagsordenen på et personalemøde – Forslag til invitation

 

Forslag til lederen om proces ved personalemødet:

 • Giv mulighed for dialog eks. en summeøvelse 2 og 2 ud fra spørgsmålene:
  • Har I spørgsmål til mit oplæg?
  • Er der nogle af temaerne, som vi skal dykke mere ned i?
  • Andet I er optaget af/ spørgsmål?
 • Saml op i plenum og skriv evt. spørgsmål/temaer op på flipover/tavle
 • Kort forventningsafstemning
  • Sig lidt om hvad du gerne vil have ud af ledelsesevaluering (åbenhed, konkret feedback på ledelsesadfærd, gode råd til hvordan du arbejder med din ledelse fremadrettet, fælles ansvar for at udvikle et godt arbejdsmiljø mm)
  • Giv tid til en lille summeøvelse igen:
   • Er der noget vi skal tage højde for i afdelingen i forhold til at give mig feedback, gode råd og måden vi arbejder på?
   • Er der noget i værdiaftalerne, som kan hjælpe os?
   • Andet?
 • Saml op i plenum og skriv evt. op på flipover/tavle
 • Afslut med at aftale næste step i processen – genopfriske tidsplanen: "I modtager et link den xx. Jeg indkalder allerede nu til dialogmøder ca. 14 dage efter svarfristen"

 

 

Tilbage til Ledelsesevaluering

 

Værktøjer

Opdateret 14. juli 2021