Ledergrupper

Formål med LE i chef/ledergruppen

 • At få en pejling på, hvordan lederne oplever arbejdet/fokus i chef/ledergruppen
 • At identificere udviklingspunkter, som de enkelte deltagere oplever vil skabe værdi for gruppen fremadrettet

Gennemførelse af spørgeskema

 • Når lederen gennemfører sin ledelsesevaluering, er der samtidig et separat spørgeskema, som vedrører chef/ledergruppen

Rapporten

 • Rapporten dannes, når alle i chef/ledergruppen har svaret på de 10 spørgsmål
 • Rapporten sendes til chef/leder for gruppen
 • Eks. rapporten for chefgruppen i Staben sendes til direktøren
 • Eks. rapporten for Dagtilbud sendes til Skolechefen


Opfølgningsproces for chef/ledergruppe

 • Den pågældende chef/leder af gruppen har følgende opgaver:
  • Sende rapporten til de øvrige deltagere i gruppen
  • Indkalde til møde hvor der arbejdes med rapporten – se forslag til proces nedenfor
  • Udarbejde udviklingsplan for gruppen med fokus på min. et udviklingspunkt for gruppen

Forslag til opfølgningsproces

 • Sæt rapporten på dagsorden på et ledermøde (beregn ca. 1 time)
 • Giv en hjemmeopgave inden mødet:
  • Hvad lægger du mærke til i rapporten?
  • Hvilke områder vil du foreslå, at vi skal arbejde med i gruppen?
  • Er der andre forslag fra chef-/ledergruppen (kommentarfeltet)?
 • Mødet starter op:
  • Sæt rammen/forventningsafstem mødet
  • Tag en runde omkring hjemmeopgaven – saml op og prioriter det tema, som er vigtigst at arbejde med i gruppen
  • Temaet beskrives ud fra Udviklingsplanen – se her – på den måde får I sat mål, handlinger og læring på, ligesom I får aftalt tidsfristen
 • Udviklingsplanen sættes på chef/ledermøder løbende

 

 Tilbage til Ledelsesevaluering>>

Opdateret 2. oktober 2018