Sygefraværsprojekt 2020-2022

Sygefraværsprojekt: Fælles handling - Styrket Nærvær, 2020 - 2022

Fælles Handling – Styrket Nærvær er navnet på Brønderslev Kommunes tværgående arbejdsmiljø- og sygefraværsindsats, som fokuserer særligt på skoler, dagtilbud og botilbud.
Projektet løber til og med juni 2022 og er forankret i HR. Det er ambitionen, at gode erfaringer med tiden skal udbredes og gøres gældende for alle arbejdspladser i Brønderslev Kommune.

Baggrund

Når vi i Brønderslev Kommune vælger at gennemføre initiativer for at begrænse fravær og styrke nærvær, så gør vi det af særligt to årsager:

  • Dels fordi vi som organisation ønsker at tage proaktivt del i ansvaret for sygefraværet, som bedst forebygges og bekæmpes ved fælles handling i hele organisationen og på alle ledelsesniveauer.
  • Dels fordi vi i Brønderslev Kommune har brug for alle vores medarbejdere, hvis vi skal lykkes med kerneopgaven i fremtiden.

Medarbejdernes arbejdsmiljø samt løsning af kerneopgaven har langt bedre betingelser ved et styrket nærvær. Deraf navnet Fælles Handling – Styrket Nærvær.

 

Strategien bag Fælles Handling – Styrket Nærvær er forankret i en indsatsmodel:

indsatsmodellen

Indsatsmodellen viser sammenhængen mellem 5 kerneelementer i sygefraværs-arbejdet. Det er netop samspillet mellem kerneelementerne, der skal skabe den fulde effekt i sygefraværsindsatsen, hvorfor sygefraværskoordinationen er den drivende kraft i midten. Læs mere om indsatsmodellen her

Projektets succeskriterier er dels et fald i sygefraværet og dels en tydelig implementering af indsatsmodellens kerneelementer i det daglige arbejde med sygefravær.
HR arbejder tæt sammen med 6 arbejdspladser fordelt på skoleområdet, dagtilbudsområdet og botilbuds-området. Der er etableret sygefraværskoordinationer på alle 6 arbejdspladser, som er med til at kvalificere indsatserne og agere som ”værksted” i projektperioden.

 

Du kan læse mere om indhold og indsatser for de 5 kernelementer for implementeringen i Brønderslev Kommune:

  • Sygemelding
  • Forebyggelse
  • Sygefraværskoordinering
  • Organisering 
  • Data

Vi lægger løbende læring fra projektet op her på siden, så du har mulighed for at følge udviklingen under hver af de 5 kerneelementer.

 

Kontakt:

Projektleder: Emilie Jensen

Opdateret 14. juli 2021