Arbejdsmiljøuddannelse

Alle Ledere og Arbejdsmiljørepræsentanter skal gennemgå en Lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for at styrke og effektivisere arbejdet i arbejdsmiljøgruppen/organisationen.

Ift. ny lovgivning skal man inden 3 måneder efter ansættelse som leder eller nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant gennemgå den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse afholdes som udgangspunkt 1. gang i kvartalet.

Tilmeld dig til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse her

 

Opdateret 4. juli 2018