Arbejdstilsynet

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i Brønderslev Kommune

Forberedelse til tilsyn

Risikobaseret Tilsyn:

Når Arbejdstilsynet kommer på Risikobaseret Tilsyn, bliver der som regel varslet mindst én måned før et tilsynsbesøg. Således I har mulighed for at forberede jer inden besøget. Varslingen kommer centralt til Kommunens e-boks. Det er arbejdsmiljøkonsulenterne fra HR der sender beskeden om besøget ud til jer.

Et Risikobaseret Tilsyn er som regel uanmeldt. På besøget gennemgås jeres arbejdsmiljø, og Arbejdstilsynet vejleder om forebyggelse og mulige løsninger.  Overtræder I arbejdsmiljøloven, reageres med påbud.

 

Detail Tilsyn:

Et detailtilsyn er fællesnævneren for de andre typer tilsyn Arbejdstilsynet udfører. Det er tilsyn med det formål at undersøge et konkret og afgrænset arbejdsmiljøproblem hos jer, herunder at:

 • kontrollere, om I har efterkommet et påbud

 • Arbejdstilsynet har mistanke om et alvorligt arbejdsmiljøproblem hos jer

 • der er sket en alvorlig arbejdsulykke

 • Arbejdstilsynet gennemfører særlige indsatser i bestemte brancher eller inden for udvalgte arbejdsmiljøproblemer

Det er hovedreglen, at detailtilsynet er uanmeldt. Arbejdstilsynet kan dog vælge at anmelde detailtilsynet - fx for at sikre, at de relevante personer er til stede ved tilsynet.

 

Arbejdstilsynet vil gerne tale med både ledelse og medarbejdere, når de kommer på besøg. De vil også gerne tale med arbejdsmiljørepræsentanten. Arbejdstilsynet starter med at tage kontakt til virksomhedens ledelse og et par medarbejdere og eventuelt arbejdsmiljørepræsentanten. Hvis Arbejdstilsynet ikke har mulighed for at gennemføre tilsynet på én gang eller vil gennemføre gruppesamtaler med medarbejdere og ledere, kan de anmelde et supplerende tilsyn.

 

Tilbud om Før – Screening:

Når beskeden om et risikobaseret tilsyn kommer, tilbyder Gitte Grau eller Mia Pilgaard, Arbejdsmiljøkonsulenterne i HR, jer altid en før-screening. På før-screeningen gennemgås eventuelle spørgsmål samt de arbejdsmiljøemner der vil blive spurgt ind til på det Risikobaserede Tilsyn, herunder fx APV, Trivselsmåling og Kemisk Risikovurdering.

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg skal I kontakte Bygningsafdelingen i Ejendomsservice, med henblik på de bygningsmæssige anliggender.

 

Efter Arbejdstilsynet har været på besøg

Når Arbejdstilsynet har afsluttet deres besøg bliver der sendt forskellige dokumenter til jer bl.a.

 • En besøgsrapport, der fortæller lidt om det udførte besøg og om Arbejdstilsynet overvejer at træffe afgørelser

 • Eventuel indkaldelse til supplerende tilsyn

 • Smiley status, hvad smiley får I efter Arbejdstilsynets besøg

 • Eventuelle afgørelser

Dokumenterne bliver sendt centralt til Kommunens e-boks. Det er Arbejdsmiljøkonsulenterne i HR der sender dokumenterne ud til jer.

 

Hvis der kommer en afgørelse fra Arbejdstilsynet

Hvis der kommer en afgørelse fra Arbejdstilsynet bliver de sendt centralt til Kommunens e-boks. Herefter sender Arbejdsmiljøkonsulenterne i HR, afgørelsen ud til jer. Det kan fx være et påbud eller et høringssvar som skal kommenteres.

Når Arbejdsmiljøkonsulenterne i HR sender beskeden omkring afgørelsen fra Arbejdstilsynet, vil der desuden være en kort beskrivelse af hvordan I skal forholde jer til afgørelsen samt vedhæftet de relevante dokumenter til brug for tilbagemeldingen til Arbejdstilsynet.

Alle tilbagemeldinger skal sendes til enten Gitte Grau eller Mia Pilgaard, som sender tilbagemeldingerne ind til Arbejdstilsynet.

Der skal sendes følgende ind:

 • Tilbagemelding på afgørelse

 • Blanket hvor leder og AMR har underskrevet og berigtiget tilbagemeldingen

Se ”Procedure for modtagelse af påbud fra Arbejdstilsynet” her.

 

Typer af afgørelser fra Arbejdstilsynet

 

Arbejdstilsynet kan reagere med følgende typer af afgørelser efter et tilsyn:

 • Forbud
 • Strakspåbud
 • Påbud med frist
 • Undersøgelsespåbud (§21 påbud)
 • Rådgivningspåbud
 • Afgørelse uden handlepligt
 • Vejledning
 • Administrative bøder
 • Straf for overtrædelse Politianmeldelse (Virksomheden kan blive meldt til politiet, hvis der er tale om en grov overtrædelse af arbejdsmiljøloven eller hvis den ikke retter sig efter Arbejdstilsynets påbud.)

 

Arbejdstilsynets Smiley ordning

Grøn smiley:

Hvis alt er i orden ved gennemgangen af jeres arbejdsmiljø på et risikobaseret tilsyn, får I en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley betyder, at I ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og er dermed et signal til omverdenen om, at I har orden på jeres arbejdsmiljø. Den grønne smiley er gældende i 3 år.

Gul og rød smiley:

Hvis I har fået et strakspåbud, et påbud med frist eller en afgørelse uden handlepligt, får I en gul smiley på vores hjemmeside.

Har I fået et forbud eller et rådgivningspåbud, får I en rød smiley. Den gule og den røde smiley bliver vist på Arbejdstilsynets hjemmeside, indtil vi har fået en tilbagemelding fra jer om, at problemerne er løst. Den gule smiley bliver dog altid vist på Arbejdstilsynets hjemmeside i mindst 3-6 måneder afhængig af afgørelsens art, og den røde smiley bliver vist i mindst 6 måneder. Det gælder uanset, om I har efterkommet afgørelserne inden da.

 

I kan finde jeres smiley HER

I kan læse mere om Arbejdstilsynet her

For yderligere spørgsmål kan Arbejdsmiljøkonsulenterne Gitte Grau eller Mia Pilgaard kontaktes.

 

Procedure vedrørende tilsyn og påbud

Her kan du læse om, hvordan det foregår, når Arbejdstilsynet kommer på et risikobaseret tilsynsbesøg samt
procedure for modtagelse af påbud fra Arbejdstilsynet.

 

Du kan finde yderligere informationer på Arbejdstilsynet hjemmeside og Smiley ordningen

Opdateret 23. februar 2021