Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet

Som noget nyt har HR udarbejdet Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet i Brønderslev Kommune.

Fokusområderne er styrende for arbejdsmiljøarbejdet i 2017 og frem til 2020 og skal være en naturlig og integreret del af det daglige arbejde på alle arbejdspladser i organisationen.

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er en forudsætning for et godt arbejdsliv. Fokusområderne skal sikre, at vi lever op til lovgivningen og sætter fokus på de udfordringer, der findes på vores arbejdspladser.
Indsatser for at styrke arbejdsmiljøet medfører blandt andet større arbejdstilfredshed, et lavere sygefravær og mindsker risikoen for ulykker. Forebyggelse af en alvorlig arbejdsulykke eller forebyggelse af psykisk overbelastning hos en medarbejder kan spare Brønderslev Kommune for langtidssygemeldinger.
Indsatser målrettet fravær/nærvær og stress er en vigtig brik i forebyggelse af sygefravær.

Indsatserne i Brønderslev Kommune er en del af HR strategien og behandles sideløbende.
 

dartskive 3

Opdateret 5. april 2018