Hjemmearbejde

I Brønderslev Kommune er der mulighed for at arbejde hjemmefra. Det er lederens og medarbejderens opgave i fællesskab at sikre, at kerneopgaven og organisationens behov prioriteres højest i vurderingen af mulighed for hjemmearbejde. De individuelle hensyn bør som hovedregel fylde mindst. Hjemmearbejdsdage skal aftales med nærmeste leder.

 

Uanset om man arbejder hjemmefra eller på arbejdspladsen, er det Brønderslev Kommune, der skal sikre, at den ansatte udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Brønderslev Kommune, som arbejdsgiver, har tilsynspligten. I forhold til hjemmearbejde vil lederen ikke kunne tilgå hjemmet og derfor er dialogen om udførelse af arbejdet vigtigt.

 

Arbejdsmiljøloven gælder også ved hjemmearbejde. Der er dog undtagelser til reglerne ud fra omfanget af hjemmearbejde. Arbejdsmiljølovgivningens krav til indretning af arbejdsstedet gælder som hovedregel ikke i forhold til hjemmearbejdspladser, hvis medarbejderen arbejder hjemme to dage eller mindre i gennemsnit om ugen.

 

Regler for hjemmearbejde:

 

Hjemmearbejde i mere end to dage om ugen i gennemsnit:

(En arbejdsdag ift. vurdering af omfanget af hjemmearbejde udgør 7,4 timer)

hjemmearbHusHvis medarbejderen arbejder hjemme i mere end to dage om ugen i gennemsnit, gælder reglerne i arbejdsmiljølovgivningen. Hvis medarbejderens eget udstyr ikke opfylder kravene, skal Brønderslev Kommune sørge for, at det nødvendige arbejdsudstyr og inventar er til medarbejderens rådighed.

Det betyder blandt andet, at:

  1. skærmen skal kunne dreje og vippe efter medarbejderens behov
  2. der skal være tastatur, som er adskilt fra skærmen samt mus

  3. der skal være et bord, som passer til medarbejderen i højden

  4. bordet skal være dybt nok til at skærmen kan anbringes i passende synsafstand med plads til tastatur og armstøtte foran

  5. der skal være en kontorstol, hvor sædet kan indstilles i højden. Stoleryggen skal også kunne indstilles i højden og skal kunne stilles skråt

  6. der skal være tilstrækkelig belysning

 

Hjemmearbejde i to dage eller mindre om ugen i gennemsnit:

 

hjemmearbejdepcNår medarbejder arbejder hjemme i to dage eller mindre om ugen i gennemsnit, gælder reglerne i arbejdsmiljøloven i forhold til indretning af skærmarbejdsplads ikke. Medarbejderen kan således sidde, hvor medarbejderen ønsker.

 

 

 

Reglerne for hjemmearbejde (læs ovenfor), gælder også når medarbejderen selv ønsker at arbejde hjemme.

 

 

Gode råd ved hjemmearbejde:

 

hjemmearbejde

 

Der henvises i øvrigt til, at ansatte ved Brønderslev Kommune har mulighed for at indkøbe kontormøbler m.m. via bruttolønsordning en gang årligt. 

 

 

Information/inspiration om hjemmearbejde:

 

Der kan findes mere relevant information på Arbejdstilsynets hjemmeside og andre steder, bl.a. henvises til:

 

 


Opdateret 17. maj 2022