Kemisk risikovurdering

Udarbejdelse af kemisk risikovurdering

Den enkelte enhed – Leder eller Arbejdsmiljørepræsentant udarbejder kemisk risikovurdering.

Når der skal udarbejdes kemisk risikovurdering kan der hentes hjælp i denne vejledning:

 Hvis der skal hentes sikkerhedsdatablade til brug for den kemiske risikovurdering, kan de hentes her:

Arbejdsmiljøgruppen har ansvaret for at orientere om og implementere den kemiske risikovurdering på arbejdspladsen, for at sikre:

  • at den kemiske risikovurdering er let tilgængelig for medarbejderne
  • at medarbejderne har kendskab til indholdet i den kemiske risikovurdering og ved hvordan den anvendes.
  • at den kemiske risikovurdering er overskuelige og skrevet i et let forståeligt sprog
  • at alle medarbejdere modtager instruktion og oplæring i de arbejdsprocesser, hvor der indgår faremærkede produkter.
  • at  medarbejderne har de nødvendige værnemidler stillet til rådighed

Kontakt arbejdsmiljøkonsulenterne Gitte Grau eller Mia Pilgaard Nielsen, hvis du har spørgsmål til, hvordan du kommer i gang.

Der skal udarbejdes kemiske risikovurderinger for alle arbejdsprocesser, hvor der indgår faremærkede produkter. 

fare1fare2fare3fare4

Hos Arbejdstilsynet kan du læse mere om kemiske risikovurderinger 

 

Opdateret 24. august 2021