Procesbeskrivelse

Formål:

 • At give baggrunden for det ændrede paradigmeskifte, så alle har et fælles billede af hvad "I samspil med borgeren" betyder i hverdagen
 • At forstå baggrunden for de nye værdier og hvordan de støtte op om konceptet

Hvordan:

 • Planlæg et personalemøde på min en time hvor temaet er "I samspil med borgerne"
 • Rammesæt mødet med formål, tid mm
 • Gennemgå pjecen og suppler med dias og film
 • Giv mulighed for refleksion 2 og 2 med spørgsmålene:
  • Hvad tænker I, at det betyder for os som afdeling?
  • Hvilke muligheder ser vi i det?
  • Er der spørgsmål?
 • Saml op i plenum og aftal næste step for opfølgning mm.

 

Se filmene:


  


  

Hvornår:

 • Inden du går i gang med værdiimplementeringen

Gode råd:

 • Du kan hente hjælp og støtte hos en chef fra Lederforum (Niveau 1-3 ledere)

Udskriv - procesbeskrivelse

I samspil med borgerne 

Opdateret 3. oktober 2018