Årshjul - datoer

Der afholdes dagsordensmøde med formand og næstformand ca. 1 måned før hvert møde i Fag MED/Hoved MED. Sidste frist for indlevering af punkter til dagsordenen er til formand/næstformand inden dagsordensmødet.

Dagsorden udsendes på mail ca. en uge før hvert møde til Fag MED.

En uge før Hoved MED er dagsordenen tilgængelig på e-dagsorden og hjemmesiden.

Opdateret 17. januar 2022