Fag MED Administrationen og Ejendomsservice

SS

Formand:

Kommunaldirektøren

Søren Steensen 

soren.steensen@99454545.dk

LDF

Direktør for Beskæftigelse, Teknik og Miljø

Lene Faber

lene.d.faber@99454545.dk

JD

Direktør for Stabene

Jens Davidsen

jens.davidsen@99454545.dk

 

 

 

 

 

Chef for Digitalisering, Borger- og Ejendomsservice

Mads Hurley

Mads.hurley@99454545.dkNæstformand

Fællestillidsrepræsentant for DS (FTF)

Rita Nielsen

rita.nielsen@99454545.dk

 

Fællestillidsrepræsentant for HK (LO)

Tom Muurmand

tom.muurmand@99454545.dk

   

Tillidsrepræsentant for 3F (LO)

Connie Borkhardt

Connie.Borkhardt@99454545.dk

 

Tillidsrepræsentant for HK [Plads lånt fra TL] (LO)

Bodil Koch Pedersen

bodil.koch.pedersen@99454545.dk

Fællestillidsrepræsentant for AC

Ole Holdt

ole.holdt@99454545.dk

AL

Tillidsrepræsentant for SL (LO)

Annette Lerche

annette.lerche@99454545.dk

 

Tillidsrepræsentant for DS (FTF)

Lærke Astrid Nielsen
Lærke.nielsen@99454545.dk

Tillidsrepræsentant for FOA (LO)

Mogens Stadsvold

mogens.stadsvold@99454545.dk

 

Arbejdsmiljørepræsentant

Hanne Geisler

Hanne.Geisler@99454545.dk

Arbejdsmiljørepræsentant

Maria Charlotte Petersen

Maria.Petersen@99454545.dk

MHH

Arbejdsmiljørepræsentant

Marianne Heilskov Hansen

marianne.heilskov.hansen@99454545.dk

 

Sekretær:

Gitte Grau

gitte.grau@99454545.dk

Suppleanter til Fag MED Administrationen og Ejendomsservice

Suppleant for Connie Borkhardt

 

Trine Budolfsen

Trine.Budolfsen@99454545.dk

Suppleant for Bodil Koch Pedersen

Lotte Hoff

lotte.hoff@99454545.dk

           

Suppleant for Annette Lerche

Pia Bro Marinussen

pia.bro.marinussen@99454545.dk

Suppleant for Dansk Socialrådgiverforening

Janet Andrée Nielsen

Janet.nielsen@99454545.dk

Suppleant for Tom Muurmand

Hanne Poder Nielsen

hanne.poder.nielsen@99454545.dk

 Suppleant for Mogens Stadsvold

Frits Nielsen 

 

 1. AMR-suppleant til Fag MED Administrationen og Ejendomsservice

Anja Morsing

anja.morsing@99454545.dk

 2. AMR-suppleant til Fag MED Administrationen og Ejendomsservice Ulla Christensen

Ulla.Christensen@99454545.dk

Tom Muurmand

Dagsorden og referater

MED-udvalget for Administrationen
Opdateret 17. maj 2021