Hoved MED

SS

Formand

Kommunaldirektør

Søren Steensen

soren.steensen@99454545.dk

LDF

Direktør for Beskæftigelse, Teknik og Miljø

Lene Faber

Lene.D.Faber@99454545.dk

JD

Direktør for Stabene

Jens Davidsen 

Jens.Davidsen@99454545.dk

Vibeke Post Madsen

Direktør for Børn og Kultur

Vibeke Post Madsen

vibe@99454545.dk

HAK

Direktør for Sundhed og Velfærd

Henrik Aarup-Kristensen 

Henrik.Aarup-Kristensen@99454545.dk

 

 

 

 

 

Chef for HR og Sekretariat

Dorte Dewitz 

dord@99454545.dk

  

Næstformand

Fællestillidsrepræsentant for DS (FTF)

Rita Nielsen

Rita.Nielsen@99454545.dk

 

 

 

 

Tillidsrepræsentant for DLF (FTF)

Lars Andreasen

lars.andreasen@99454545.dk

 

Fællestillidsrepræsentant for FOA (LO)

Lene Svenningsen

lene.svenningsen@99454545.dk

Fællestillidsrepræsentant for SL (LO)

Ellen M. Rasmussen

ellen.m.rasmussen@99454545.dk
Fællestillidsrepræsentant for HK (LO) 

Tom Muurmand

tom.muurmand@99454545.dk

 

 

 

Fællestillidsrepræsentant for BUPL (FTF)

Tommy Toft Kristensen 

tommy.toft.kristensen@99454545.dk

 

Fællestillidsrepræsentant for AC

Ole Holdt

Ole.Holdt@99454545.dk

 

Tillidsrepræsentant for 3F (LO)

Dorthea Jensen

dorthea.jensen@99454545.dk

 

Arbejdsmiljørepræsentant

Teknik og miljø

Per K. Christensen

per.kronborg.christensen@99454545.dk

 

Arbejdsmiljørepræsentant

Administrationen og Ejendomsservice

Marianne Heilskov Hansen

marianne.heilskov.hansen@99454545.dk
 

Arbejdsmiljørepræsentant

Sundhed og Velfærd

Rasmus Mose Sundby

Rasmus.mose.sundby@99454545.dk

 

Arbejdsmiljørepræsentant

Børn & Kultur 

Jesper Jensen

Jesper.Jensen@99454545.dk

 

Sekretær:

Gitte Grau

gitte.grau@99454545.dk

 

Sekretær:

Mia Pilgaard Nielsen                  

mia.pilgaard.nielsen@99454545.dk

 Suppleanter til Hoved MED
Suppleant for Dorthea Jensen

Connie Borkhardt

Connie.Borkhardt@99454545.dk

Suppleant for Ellen Rasmussen

Liza Møller Nielsen

liza.m.nielsen@99454545.dk

Suppleant for Rita Nielsen

Maria M. Andreasen

Maria.M.Andreasen@99454545.dk

Suppleant for Lene Svenningsen

Tina Hammer Præcius 

Tina.Hammer.Praesius@99454545.dk

Suppleant for Lars Andreasen

Bettina Hollen Tofting

beto@99454545.dk

 Suppleant for Tom Muurmand

Hanne Poder Nielsen

hanne.poder.nielsen@99454545.dk

Suppleant for Tommy Toft Kristensen

Anne Marie Møller

AnneMarie.Moller@99454545.dk

 Suppleant for Per Kronborg Johnny Engelsted

Johnny.Engelsted@99454545.dk

 Suppleant for Ole Holdt

Louise K. Christensen

louise.k.christensen@99454545.dk

 1. suppleant for Marianne Heilskov Hansen  Maria Charlotte Petersen

Maria.Petersen@99454545.dk

 2. suppleant for Marianne Heilskov Hansen  Solveig Pedersen

Solveig.Pedersen@99454545.dk

 Suppleant for Jesper Jensen Jakob Hyllested

Jakob.Hyllested@99454545.dk

Dagsorden og referater

MED-Hovedudvalg
Opdateret 11. november 2021