Fag MED Sundhed og Velfærd

HAK

Direktør for Sundhed og Velfærd 

Henrik Aarup-Kristensen

henrik.aarup-kristensen@99454545.dk


Chef for Sundhed og Ældre

Uffe Viegh Jørgensen 

Uffe.Viegh.Jorgensen@99454545.dk

Chef for Handicap- og Psykiatri

Pia Kornø

pia.korno@99454545.dk

 

Områdeleder af Psykiatri

Inga Eriksen

Inga.Lilian.Eriksen@99454545.dk


Chef for Visitationen 

Ellen Lykke

Ellen.Lykke@99454545.dk

Næstformand

Fællestillidsrepræsentant for FOA (LO) 

Lene Svenningsen

lene.svenningsen@99454545.dk

 

Fællestillidsrepræsentant for SL (LO)

Ellen M. Rasmussen

ellen.m.rasmussen@99454545.dk

 

Tillidsrepræsentant for SL

Liza Møller Nielsen

liza.m.nielsen@99454545.dk

 

Tillidsrepræsentant for FTF 

Kjersti Wien Quistgaard

kjersti.wien.quistgaard@99454545.dk

 

Fællestillidsrepræsentant for AC (FTF)  

Louise Kikkenborg Christensen

Louise.Kikkenborg.Christensen@99454545.dk

 

Fællestillidsrepræsentant for DSR (FTF)

Maria M. Andreasen

Maria.M.Andreasen@99454545.dk

 

Tillidsrepræsentant for FOA

Anni Bidstrup Nielsen

anni.bistrup2@99454545.dk

 

Tillidsrepræsentant for FOA

Jytte Graven

jytte.graven@99454545.dk

 

Arbejdsmiljørepræsentant

Rasmus Mose Sundby

Rasmus.mose.sundby@99454545.dk

 

Arbejdsmiljørepræsentant

Anette Mellemgaard

Annette.Mellemgaard@99454545.dk  

 

Sekretær

Mia Pilgaard Nielsen

mia.pilgaard.nielsen@99454545.dk          

Suppleanter til FAG MED Sundhed og Velfærd

Suppleant for Louise K. Christensen

Betinna Hedegaard Nielsen

Betinna.hedegaard.nielsen@99454545.dk

Suppleant for Lene Svenningsen

 

Suppleanter for Ellen M. Rasmussen

og Liza Møller Nielsen

Gitte Knudsen

gitte.knudsen@99454545.dk

 AMR Suppleanter for FAG MED Sundhed og Velfærd
 1. suppleant: 

Dagsorden og referater

MED-udvalget for Sundhed og Velfærd
Opdateret 22. december 2020