Morgen- og Fyraftensmøder

Med udgangspunkt i HR-strategien iværksætter HR i efteråret 2019 et nyt tiltag.
Det er en række morgen- og fyraftensmøder, som i første omgang vil køre til sommeren 2020.

Hvorfor holder vi morgen- og fyraftensmøder?

Hvad enten du er leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, ønsker vi at give dig de bedste vilkår samt viden til at agere i din funktion.
Derfor vil morgen- og fyraftensmøderne have aktuelle temaer på dagsordenen – enten fordi de kræver et særligt fokus lige nu, skal genopfriskes, opdateres eller på anden måde er aktuelle.

Hvad er et morgen- og fyraftensmøde?

Møderne er tænkt som korte orienteringsmøder af en times varighed. Medarbejdere fra HR vil orientere om det pågældende tema, og der vil i begrænset omfang være mulighed for spørgsmål og erfaringsudveksling.
Hvis du efter mødet føler behov for yderligere sparring på det pågældende tema, er du velkommen til at kontakte HR, så vil vi være dig behjælpelig med råd og vejledning.

Hvem kan deltage?

Hvorvidt mødet er relevant for dig som leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant vil variere fra gang til gang. 

HR vil gøre dig opmærksom via email, når mødet er særligt relevant for din funktion. 

Der vil være op til 30 pladser til hvert møde og tilmelding fungerer efter først-til-mølle-princippet.

Vi vurderer løbende om der er behov for ekstra møder.

Hvor og hvordan?

I bjælken i højre side kan du se et overblik over kommende morgen- og fyraftensmøder

Morgen- og fyraftensmøder

1-1-2-4 
(Er gennemført)

Nye ferieregler
(Er gennemført)

Lønforhandlinger
(Er gennemført)

Arbejdsskader 
(Endnu ikke åbent for tilmelding)

Fraværsrapporter i LIS og OPUS
(Endnu ikke åbent for tilmelding)

Langtidsfravær
(Endnu ikke åbent for tilmelding)

Indhentning af reference ved rekruttering
(Endnu ikke åbent for tilmelding)

 

 

Opdateret 17. august 2020