Kontaktpersoner i HR

I Brønderslev Kommune er HR en central funktion, der bl.a. understøtter alle organisationens ledere i deres ledelsesopgave. Når du får brug for at søge rådgivning og sparring, kan du herunder se, hvem du kan kontakte.     

Ledelse kontur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbindelser kontur

Udvikling

Rådgivning og sparring i forhold til generelle HR-processer:

 

Kontaktpersoner:


Ditte H. Faber

Sundhed & VelfærdBeskæftigelse

 

Gitte Westeraa

Børn & KulturStabenTeknik & Miljø

 

 

 

 

Kundeanmeldelse kontur

Arbejdsmiljø & MED

Rådgivning, koordineringog sparring i forhold tilgenerelle arbejdsmiljømæssige spørgsmål:

Kontaktpersoner:

Er opdelt på Fag MED:

 

Gitte Grau

Fag MED Børn & Kultur

Fag MED Administrationen og Ejendomsservice

 

MiPilgaard Nielsen

Fag MED Sundhed & Velfærd

Fag MEDTeknik & Miljø

 

 

 

Møde kontur

Personalejura

Rådgivning og sparring i forhold til personalejuridiske emner, herunder blandt andet:

 

 

Kontaktpersoner:

Natasha Nygaard

Børn & Kultur, Staben, 

Beskæftigelse, Teknik & Miljø


Tanja Bech-Steen

Sundhed & Velfærd

Chat kontur

Personale // Løn

Rådgivning og sparring ift. personale- og lønmæssige spørgsmål:

 

 

 

 

Kontaktpersoner:


Børn & Kultur, Beskæftigelse, Teknik & Miljø, Staben:

  • Birgitte Jensen

  • Karen Grete Nørgaard

  • Tove Bjerre

Sundhed & Velfærd:

  • Hanne Møgelmose

  • Vivi Jørgensen

 

 


Puljeprojekt

 

  • En tværgående sygefraværs indsats på skolerdagtilbud og botilbud (6 arbejdspladser).

  • Mål om at nedbringe sygefraværet og implementere ‘Indsatsmodellen’ i hele kommunen.

  • Støttet af midler fra STAR, Løber til og med juni 2022.

Kontaktperson:


  

Opdateret 17. maj 2022